TANCADA – Oferta laboral: Tècnic/a de Prospecció laboral

15 desembre 2021 Ofertes de feina

Vols treballar amb nosaltres? Amb tu farem un gran equip.

Des de la Fundació Formació i Treball creiem fermament que la feina és la millor alternativa per lluitar contra l’exclusió social; per aquest motiu desenvolupem programes de formació i creem activitats econòmiques que permetin generar ocupació específica pel col·lectiu que atenem; que alhora donen servei a la resta de la societat.

Tècnic/a de Prospecció laboral
Fundació Formació i Treball
Sant Adrià de Besòs

DESCRIPCIÓ DEL LLOC

Realitzar les funcions de prospecció, intermediació i serveis a les persones usuàries per tal de promoure la inserció laboral dels col·lectius vulnerables que són atesos en el marc del programa de l’entitat.

Conèixer i analitzar el mercat de treball per detectar ocupació, necessitats de formació i necessitats de les empreses.

En la gestió de les ofertes, s’encarregarà de fer difusió, selecció i seguiment de les candidatures enviades a les empreses.

Funcions:

– Anàlisi i gestió de la informació: anàlisi de sectors, empreses, etc. i realització d’activitats comercials (Networking, jornades, etc.). 

– Contacte i relació amb les empreses i organitzacions: contacte inicial, visites, seguiment i fidelització. 

– Identificació de noves necessitats de les empreses en matèria de gestió de persones i de RSC. 

– Suport en la definició de perfils professionals i de les ofertes de feina.

– Seguiment de les ofertes gestionades i del seguiment de les insercions realitzades. 

– Suport a l’empresa durant el procés d’execució del servei. 

– Identificació i disseny de nous serveis per a les empreses. 

– Encaix i presentació de candidatures, prèviament valoració de les persones candidates per tal d’ajustar el perfil a la demanda de l’empresa.  

– Gestió de les pràctiques a les empreses i seguiment pel que fa a l’òptim acolliment de les funcions de la persona candidata, si s’escau. 

– Valoració del grau de satisfacció de les empreses. 

– Reunions de coordinació amb la persona coordinadora de prospecció, per al seguiment metodològic i tècnic de l’execució, resolució d’incidències i seguiment general del    projecte. 

– Reunions de coordinació amb la resta d’àrees amb l’objectiu d’intercanviar informació: conèixer les necessitats de les empreses per tal d’apoderar les persones candidates i aconseguir el millor encaix possible.

 

REQUERIMENTS DE LLOC

Titulació: Diplomatura en l’àmbit de les ciències socials o Grau superior d’integració social.

Experiència mínima: Experiència d’1 any en l’àmbit de l’ocupabilitat, realitzant funcions de prospecció d’empreses.

Formació complementària: 

  • Habilitats digitals: conèixer les aplicacions de les TIC que permeten gestionar la informació i el coneixement del programa (arxius electrònics, intranet, plataformes, etc.). 
  • Conèixer els sistemes i eines TIC generals (internet, correu electrònic, etc.) i específics de comunicació 2.0.

Competències: 

  • Comunicació
  • Treball en equip
  • Negociació
  • Persona resolutiva i proactiva, amb capacitat d’adaptació.
  • Orientació al client

 

CONDICIONS DEL LLOC

Tipus contracte: temporal

Jornada :  40h/ setmana

Horari: de 8:00 a 15:00h i dues tardes de 15:00h a 18:00h

Retribució salarial:  19.000€ /bruts anuals (12 pagues)

Incorporació: Immediata

 

PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum  a: 

[mvilagines@formacioitreball.org]

Abans del 31/12/2021 indicant com a referència “TEC PROSPECCIO SAB”VEURE TOTES LES NOVETATS