TANCADA – Oferta laboral: Tècnic/a de Prospecció Laboral

10 desembre 2021 Ofertes de feina

Vols treballar amb nosaltres? Amb tu farem un gran equip.

Des de la Fundació Formació i Treball creiem fermament que la feina és la millor alternativa per lluitar contra l’exclusió social; per aquest motiu desenvolupem programes de formació i creem activitats econòmiques que permetin generar ocupació específica pel col·lectiu que atenem; que alhora donen servei a la resta de la societat.

Tècnic/a de Prospecció laboral
Fundació Formació i Treball
Badalona

DESCRIPCIÓ DEL LLOC

Realitzar les funcions de prospecció, intermediació i serveis a les persones usuàries per tal de promoure la inserció laboral dels col·lectius vulnerables que són atesos en el marc dels programes de l’entitat.

Conèixer i analitzar el mercat de treball per detectar ocupació, necessitats de formació i necessitats de les empreses.

En la gestió de les ofertes, s’encarregarà de fer difusió, selecció i seguiment de les candidatures enviades a les empreses.

Funcions:

 • Anàlisi i gestió de la informació: anàlisi de sectors, empreses, etc. i realització d’activitats comercials (Networking, jornades, etc.). 
 • Contacte i relació amb les empreses i organitzacions: contacte inicial, visites, seguiment i fidelització. 
 • Identificació de noves necessitats de les empreses en matèria de gestió de persones i de RSC. 
 • Suport en la definició de perfils professionals i de les ofertes de treball.
 • Seguiment de les ofertes gestionades i seguiment de les insercions realitzades. 
 • Suport a l’empresa durant el procés d’execució del servei. 
 • Identificació i disseny de nous serveis per a les empreses. 
 • Encaix i presentació de candidatures, prèviament valoració de les persones candidates per tal d’ajustar el perfil a la demanda de l’empresa.  
 • Gestió de les pràctiques a les empreses i seguiment pel que fa a l’òptim acolliment de les funcions de la persona candidata, si s’escau. 
 • Valoració del grau de satisfacció de les empreses. 
 • Reunions de coordinació amb el/la coordinador/a de prospecció, per al seguiment metodològic i tècnic de l’execució, resolució d’incidències i seguiment general del projecte. 
 • Reunions de coordinació amb la resta d’àrees amb l’objectiu d’intercanviar informació: conèixer les necessitats de les empreses per tal d’apoderar els i les candidates i aconseguir el millor encaix possible.

 

REQUERIMENTS DE LLOC

Titulació: Diplomatura en l’àmbit de les ciències socials o Grau superior d’integració social.

Experiència mínima: Experiència 1 any en l’àmbit de l’ocupabilitat, realitzant funcions de prospecció d’empreses.

Formació complementaria: 

 • Habilitats digitals: Conèixer les aplicacions de les TIC que permeten gestionar la informació i el coneixement del programa (arxius electrònics, intranet, plataformes, etc.). 
 • Conèixer els sistemes i eines TIC generals (internet, correu electrònic, etc.) i específics de comunicació 2.0.

Competències: 

 • Comunicació
 • Treball en equip
 • Negociació
 • Persona resolutiva i proactiva, amb capacitat d’adaptació.
 • Orientació al client

 

CONDICIONS DEL LLOC

Tipus contracte: temporal

Jornada:  20h/ setmana

Horari: de dilluns a divendres

Retribució salarial:  9.500€ /bruts anuals (12 pagues)

Incorporació: 10/01/2022

 

PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum  a: 

[mvilagines@formacioitreball.org] abans del 26/12/2021

indicant com a referència “TEC PROSPECCIÓ BDN”VEURE TOTES LES NOVETATS