TANCADA: Oferta laboral: Tècnic junior de gestió de qualitat i medi ambient

17 setembre 2019 Ofertes de feina

Vols treballar amb nosaltres? Amb tu farem un gran equip.

Som una Fundació diferent, un grup de persones que destaquem per la nostra heterogeneïtat, dones i homes, joves i grans, d’orígens i trajectòries professionals molt diferents que conformen un equip implicat i identificat amb la nostra missió.

A continuació compartim l’oferta activa:

Técnic junior de gestió de qualitat i medi ambient
Fundació Formació i Treball
Seu central: Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

En dependència de l’Àrea de Qualitat i Medi Ambient el candidat/a durà a terme i es responsabilitzarà de l’acompliment de les següents:

El lloc de feina està enfocat en el desenvolupament de tasques de suport en l’atenció al área de Qualitat i medi ambient i a la gestió i administració de tota la documentació vinculada al sistema de gestió: manuals, procediments, instruccions de treball, formats i registres,
diagrames de flux, etc.

  • Suport i seguiment de requisits de la normativa ISO implantada.
  • Col·laboració en la preparació i execució d’auditories internes; i acompanyament d’auditories externes.
  • Suports puntuals a altres processos en tasques de desenvolupament dels sistema de gestió de l’organització.
  • Actualització d’indicadors, registres i reports.

Perfil professional:

Formació superior (enginyeria, ciències ambientals, afins)
Experiència de 6 mesos – 1 any en un lloc de feina semblant
Coneixements en la gestió de qualitat i medi ambient
Coneixements de les normes ISO 9001, 14001, EMAS
Coneixements en seguretat alimentària
Idiomes català / castellà
Paquet Office nivell usuari
Persona oberta, flexible, empàtica i amb capacitat de relació interpersonal.

Condicions de treball:

Incorporació al Octubre
Lloc de treball: Sant Adrià de Besòs
Bon ambient de treball
Jornada laboral a temps complet
Retribució fixa a convenir

Procès de selecció:

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a qualitatimediambient@formacioitreball.org abans del 30/09/2019 indicant com a referència“Tècnic junior de Gestió de Qualitat i Medi Ambient”.

 VEURE TOTES LES NOVETATS