TANCADA: Oferta laboral: Tècnic/a de Comunicació

13 febrer 2019 Sant Adrià de Besòs

Vols treballar amb nosaltres? Amb tu farem un gran equip.

Som una Fundació diferent, un grup de persones que destaquem per la nostra heterogeneïtat, dones i homes, joves i grans, d’orígens i trajectòries professionals molt diferents que conformen un equip implicat i identificat amb la nostra missió.

A continuació compartim l’oferta activa:

 

Tècnic/a de Comunicació
Fundació Formació i Treball
Seu central: Sant Adrià de Besòs, Catalunya

En dependència de la Cap d’Àrea de Comunicació el candidat/a durà a terme i es responsabilitzarà de l’acompliment de les següents:

Funcions principals a desenvolupar:

 • Vetllar i mantenir activa la política amb mitjans de comunicació.
 • Millorar el capital dels actius intangibles com la reputació, la marca i la imatge.
 • Preservar la comunicació integral en mitjans, web i XXSS, així com la coherència de marca en tots els projectes, posicionant en primer terme la missió de l’Entitat.

Planificació i reporting:

 • Col·laborar activament amb els principals Departaments de la Fundació.
 • Participar en reunions per definir el desenvolupament de projectes i accions, així com en la coordinació amb agències per treballar les campanyes publicitàries.
 • Suport a la Cap d’Àrea de Comunicació en la coordinació d’altres projectes (actes, jornades, fires, exposicions…)

Gestió operativa:

 • Executar la política de mitjans definida i fomentar el valor de marca.
 • Cuidar, incrementar i mantenir les relacions amb els mitjans de comunicació.
 • Seguint la política establerta, elaborar convocatòries i notes de premsa sobre iniciatives del GRUP, per posteriorment ser lliurats als diferents mitjans de comunicació.
 • Preparar les entrevistes i reportatges del GRUP proporcionant suport periodístic a totes les àrees afectades en aspectes que cal transmetre als mitjans de comunicació, orientant en el tipus de missatge, amb la finalitat de minimitzar la repercussió d’aspectes negatius, així com maximitzar la repercussió dels positius.
 • Analitzar les publicacions del sector i de la principal competència (i si és necessari contrastar), amb la finalitat de, si s’escau, proporcionar un dossier informatiu a la Direcció.
 • Crear i produir les campanyes publicitàries en mitjans de comunicació amb l’objectiu de donar visibilitat, crear notorietat de marca i impactar en el consumidor final.
 • Planificar, organitzar, coordinar i dissenyar totes les campanyes publicitàries que hi ha dins del pla de màrqueting.
  o Elaborar la producció d’espots, cunyes de radio, etc.
  o Negociar amb els diferents proveïdors les accions publicitàries.

Coordinació:

 • Definir l’estratègia de màrqueting digital.
 • Avaluar la monitorització i rapport de resultats mensuals.
 • Definir benchmark del sector.
 • Planificar campanyes d’ads.

Perfil professional:

Llicenciatura en Periodisme, Publicitat i Màrqueting, Comunicació o similar.
Experiència mínima de 2 anys en agència creativa o multinacional en Dpt. de Màrqueting.
Experiència en Màrqueting Digital (Adwords, Google Grants, Facebook Ads, Linkedin Ads, etc.)
Persona oberta, flexible, empàtica i amb capacitat de relació interpersonal.
Office avançat.

Condicions de treball:

Jornada Completa.
Salari brut anual segons taules salarials del conveni de Formació i Treball.

Procés de selecció:

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a comunicacio@formacioitreball.org abans del 28/02/2019 indicant com a referència “Comunicació i màrqueting digital”VEURE TOTES LES NOVETATS