TANCADA – Oferta laboral: Tècnic/a en Prevenció de riscos laborals

29 novembre 2019 Notícies

Vols treballar amb nosaltres? Amb tu farem un gran equip.

Des de la Fundació Formació i Treball creiem fermament que la feina és la millor
alternativa per lluitar contra l’exclusió social; per aquest motiu desenvolupem
programes de formació i creem activitats econòmiques que permetin generar ocupació
específica pel col·lectiu que atenem; que alhora donen servei a la resta de la societat.

En l’actualitat, Formació i Treball és el grup d’Empreses d’Inserció més gran de l’Estat
en volum de treballadors; superant la xifra de 380 contractes d’inserció. La creació de
feina s’emmarca en un model d’economia circular que la Fundació impulsa des de fa
més de vint-i-cinc anys.

En dependència del Cap de l’Àrea de prevenció de riscos laborals, dur a terme i es responsabilitzarà de l’acompliment de les següents tasques:

A continuació compartim l’oferta activa:

Tècnic/a en Prevenció de riscos laborals
Fundació Formació i Treball
Seu central: Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Funcions principals a desenvolupar:

• Promoure, amb caràcter general, la prevenció en l’empresa.
• Realitzar activitats d’informació i formació de prevenció bàsica de treballadors/es.
• Control de riscos: elaborar i mantenir al dia, en coordinació amb el Responsable.
• Executar aquells que li siguin assignats i donar suport als serveis de prevenció aliens en aquells que siguin concertats.
• Assegurar l’adequada recerca dels accidents produïts i garantir juntament amb el tècnic de Recursos  Humans l’actualització i manteniment de les relacions nominals de contingències professionals.
• Administració de Prevenció de Riscos Laborals i compliment legal: Serà el responsable de mantenir    actualitzada i localitzable la documentació legal que en matèria de prevenció es precisi per al centre de treball.
• Executar les actuacions previstes en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals, planificant eficaçment el seu treball.
• Coordinar amb tots els departaments de l’execució dels processos de prevenció de riscos.
• Garantir als responsables de departament una informació real i actualitzada de totes aquelles        situacions de risc que es detectin en la seva àrea d’influència. Informar els seus superiors d’aquelles situacions de risc que puguin afectar l’empresa.

Perfil professional:

• Formació mínima: Grau de Prevenció Riscos laborals.
• Coneixements avançats en informàtica.
• Formació valorable: Més d’una especialitat en prevenció.
• Màster o cursos d’especialització en altres sistemes de gestió i normativa laboral.
• Àngles
• Experiéncia imprescindible mínima de 2 any.
• Permís de conduir.

Competències:

• Bona Capacitat de comunicació i redacció, en castellà i català.
• Persona organitzada i amb capacitat de gestió de múltiples tasques.
• Facilitat per al treball en equip i per a la coordinació amb diversos departaments de la nostra entitat.

Condicions de treball:

Incorporació immediata.
Contracte temporal a temps complet.
Sis mesos prorrogables.
Jornada setmanal de 40 hores.
Salari 18.000 a 21.000 euros bruts anuals.

Procés de selecció:

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a lluisarribas@formacioitreball.org com a referència “Prevenció de riscos laborals”.

 VEURE TOTES LES NOVETATS