TANCADA- Oferta laboral: Tècnic/a de prospecció laboral

08 gener 2021 Ofertes de feina

Vols treballar amb nosaltres? Amb tu farem un gran equip.

Des de la Fundació Formació i Treball creiem fermament que la feina és la millor alternativa per lluitar contra l’exclusió social; per aquest motiu desenvolupem programes de formació i creem activitats econòmiques que permetin generar ocupació específica pel col·lectiu que atenem; que alhora donen servei a la resta de la societat.

A continuació compartim l’oferta activa:

Tècnic/a de prospecció laboral
Fundació Formació i Treball
Seu central: Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Funcions principals a desenvolupar:

La persona tècnica de prospecció laboral realitza les funcions de prospecció, intermediació i serveis als/les usuaris/es per tal de promoure la inserció laboral dels col·lectius vulnerables que són atesos en el marc dels programes de l’entitat. La seva actuació comporta conèixer i analitzar el mercat de treball per tal de detectar possibilitats d’ocupació, necessitats de formació, tendències dels sectors, necessitats de les empreses, etc. Intervé en la creació de noves aliances, manteniment i fidelització dels contactes amb les empreses. Aquests contactes permetran cercar i gestionar ofertes de treball, pràctiques no laborals de perfeccionament professional, formacions a mida, etc. En la gestió de les ofertes, s’encarregarà de fer difusió, selecció i seguiment de les candidatures enviades a les empreses.

Treballa en coordinació amb les àrees d’Inserció i Formació. Forma part de l’equip de prospecció i sota la responsabilitat directa del/la coordinador/a de prospecció.

Funcions:

 • Anàlisi i gestió de la informació: Anàlisi de sectors, empreses, etc. i realització d’activitats comercials (Networking, jornades, etc.)
 • Contacte i relació amb les empreses i organitzacions: Contacte inicial, visites, seguiment i fidelització
 • Identificació de noves necessitats de les empreses en matèria de gestió de persones i de RSC.
 • Suport en la definició de perfils professionals i de les ofertes de treball.
 • Seguiment de les ofertes gestionades i del seguiment de les insercions realitzades.
 • Suport a l’empresa durant el procés d’execució del servei.
 • Identificació i disseny de nous serveis per a les empreses
 • Encaix i presentació de candidatures, prèviament valoració dels/les candidats/es per tal d’ajustar el perfil a la demanda de l’empresa.
 • Gestió de les pràctiques a les empreses i seguiment pel que fa a l’òptim acolliment de les funcions del/de la candidat/a, si s’escau.
 • Valoració del grau de satisfacció de les empreses
 • Reunions de coordinació amb el/la coordinador/a de prospecció, per al seguiment metodològic i tècnic de l’execució, resolució d’incidències i seguiment general del projecte.
 • Reunions de coordinació amb la resta d’àrees amb l’objectiu d’intercanviar informació: conèixer les necessitats de les empreses per tal d’apoderar els/les candidats/es i aconseguir el millor encaix possible.

 

Perfil professional:

 • Titulació: Diplomatura/Llicenciatura en l’àmbit de les ciències socials.
 • Experiència mínima: Es valora experiència en l’àmbit de l’ocupabilitat, realitzant tasques de prospecció d’empreses.

 

Competències:

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES:

 • Coneixement del model d’ocupabilitat per competències (anàlisi de l’ocupabilitat, CV per competències, definició de perfils i selecció per competències).
 • Coneixement del mercat laboral (sector, ocupacions, índex d’atur, filons d’ocupació, etc.)
 • Coneixement sobre disseny i planificació estratègica d’accions d’intermediació (identificació d’empreses diana, definició de cartera de serveis, argumentari, etc.)
 • Coneixement i ús dels canals i vies per a l’accés al mercat laboral així com de les eines i instruments per a la recerca de feina (CV per competències, videocurriculums, etc.)
 • Coneixement de tècniques d’intervenció amb col·lectius en risc d’exclusió social.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

 • Coneixement general del context empresarial i social: conèixer les característiques del teixit econòmic, empresarial de la província de Barcelona, així com del teixit social, principalment, de l’Administració Pública (Serveis Socials entre d’altres) i les entitats del Tercer Sector.
 • Competències digitals: Conèixer les aplicacions de les TIC que permeten gestionar la informació i (arxius electrònics, intranet, plataformes, etc.). Conèixer els sistemes i eines TIC generals (internet, correu electrònic, etc.) i específics de comunicació 2.0.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

 • Comunicació.
 • Negociació.

 

Condicions de treball:

Tipus de contracte: Temporal a temps complet.
Jornada: 40h
Horari: Dilluns a Divendres de 8:00h a 15:00h i dues tardes de 15.00h a 18:00h
Retribució salarial: 19.000€ / bruts anuals (12 pagues)
Incorporació: Immediata

 

Procés de selecció:

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a: mvilagines@formacioitreball.org abans del 20/01/2021 indicant com a referència “Tècnic/a de prospecció laboral”.VEURE TOTES LES NOVETATS