Programa d’accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situció d’exclusió social

16 gener 2018 Notícies

El passat mes de desembre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ens va confirmar l’atorgament de les quatre línies que conformen el “Programa d’accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió social”. Es podrà beneficiar d’aquests ajuts FORMACIÓ I TREBALL EMPRESA D’INSERCIÓ, RECIBAIX i ROBA AMIGA EMPRESA D’INSERCIÓ.

Com a novetat, a més de les línies L1- Tècnic/a d’acompanyament i L2-Incentius a la contractació de persones en risc d’exclusió, aquest any s’han creat dues de noves:
L3: Incentius per haver incrementat la plantilla d’inserció i L4: Incentius per insercions en l’empresa ordinària, que també ens han atorgat.

Aquests ajuts ens permeten mantenir i enfortir l’empresa d’inserció, mitjançant el creixement del nombre de places als tallers i de l’augment de l’equip de professionals que acompanyen als treballadors i treballadores d’inserció. També hem pogut reforçar les accions d’intermediació laboral amb les empreses per aconseguir la inserció laboral al mercat ordinari.

Aquest Programa està subvencionat segons l’ordre TSF/235/2017, i compta amb el finançament del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

 

 VEURE TOTES LES NOVETATS