Projecte EmpleaLab

21 desembre 2022 Projectes

EmpleaLab és un projecte pilot d’itineraris intensius d’inserció laboral, dut a terme per Càritas Española i finançat per la Unió Europea i el Plan de Recuperación Transformador y de Resiliencia, que se centra, de manera prioritaria, en persones beneficiàries de l’IMV, rendes mínimes autonòmiques i, de manera complementària, en persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social i que es trobin en edat laboral.

Els principals objectius de l’EmpleaLab són:

  • Dissenyar i executar itineraris intensos i innovadors d’inclusió social, a través del foment de la inserció laboral de persones que reben l’IMV o en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social, que es trobin en edat de treballar.
  • Definir i realitzar avaluacions d’impacte que permetin analitzar les evidències i concloure sobre l’efectivitat dels itineraris i actuacions en termes de millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones participants.
  • Desenvolupar com a projectes pilot les metodologies, per facilitat la seva extrapolació a futur en cas d’èxit, amb base a les evidències i recomanacions que se n’extreguin.

Per a sonar resposta a aquests s’hauran de cobrir tanmateix els següents objectius complementaris:

Socials:

  • Fomentar i millorar la integració social i laboral de les persones participants.
  • Millorar la seva ocupabilitat a través de la millora de competències, tant personals com transversals i laborals bàsiques.
  • Pal·liar els efectes de l’escletxa digital que afecta especialment els col·lectius beneficiaris de l’IMV o persones en risc d’exclusió social o vulnerabilitat, afavorint la seva inserció tant social com laboral.
  • Fomentar l’eficàcia dels itineraris d’inserció social i laboral en termes de recerca de feina.

Relacionals:

  • Apropar les persones al teixit empresarial, mitjaçant la intermediació i la sensibilització de les empreses en quan a la contractació inclusiva.

Coneixement:

  • Generar i facilitar la informació en torn a l’èxit i la eficàcia dels itineraris intensius d’inserció laboral i d’aquelles accions que resultin més efectives per a la millora de l’ocupabilitat.

El projecte es durà a terme a les províncies d’Albacete, Barcelona, Cuenca, Girona, Guadalajara, León, Menorca, Orense, Valladolid i Zamora.

Tot i que l’equip d’EmpleaLab a nivell nacional portem treballant el material i les sessions des del mes de Novembre i que la captació dels participants ja s’està realitzant amb la col·laboració de la Fundació Adecco, està previst que les persones que participin en aquesta primera edició comencin l’itinerari de 3 mesos tot just finalitzar les festes nadalenques, cap al 9 de Gener de 2023. Un cop finalitzada aquesta primera edició, on participaran 72 persones només al Barcelonés, se’n realitzaran dues més, també de tres mesos de durada cada una d’elles, acabant la tercera i última cap al mes de Novembre de 2023, i amb la que es donarà per finalitzat el projecte, a falta d’analitzar els resultats i d’extreure les conclusions finals. Està previst que el nombre de participants total durant les tres edicions arrivi a 216 persones a la nostra provincia.

L’equip de tècnics del projecte està format per tres orientadors i per dos intermediadors, que participaran durant totes les fases i els tractaments en els quals està dividit el projecte.

L’equip d’orientadors, conformat per la Irene Velásquez, l’Ester Linares i en Carlos Zorraquino, conjuntament amb la resta d’orientadors de les altres diocesanes, s’han fet càrrec de la planificació i disseny de les sessions d’acollida i les sessions individuals i grupals d’orientació que faran una vegada arribin els usuaris derivats per part de la Fundació Adecco.

En quant a l’àrea de prospecció/intermediació, a Barcelona representada per la Sandra Uribe i en Marc Badia, ha estat tot l’equip, a nivell estatal, l’encarregat de decidir i muntar el material per a totes les sessions grupals corresponents a intermediació, partint de zero i amb molta llibertat per a la seva elaboració. Actualment ens trobem ja acabant de polir-les i realitzant diferents tests amb participants vinculats a altres programes de FIT, com la que vam realitzar el passat 28 de Novembre a la seu de Bolívia, una sessió 100% pràctica de l’Entrevista Laboral, on totes les participants van poder practicar una situació ‘real’ d’entrevista a través del RolePlay. La sessió va ser molt útil per a totes dues parts, ja que nosaltres vam poder calibrar el temps emprat i acabar de definir les dinàmiques segons les nostres sensacions i el feedback rebut per part de les participants.  

Juntament amb Cáritas i FIT, participen en el projecte la Fundació Adecco, que s’encarrega de realitzar la captació de participants, i la Fundació de la CEOE, que realitzarà el primer contacte amb les empreses a prospectar.VEURE TOTES LES NOVETATS