Recuperació de la Via Verda de Vallmoll

15 març 2023 Notícies

Compromesos amb els projectes que generen una millora mediambiental sense perdre de vista la nostra missió inclusiva, des de Formació i Treball mitjançant els nostres serveis forestals hem iniciat el projecte : “Millora d’ús del camí de les Fonts dins del Torrent de Vallmoll i de la Rasa i el Torrent del Roser. Recuperació de la Vía Verda de Vallmoll (Alt Camp).

Aquesta actuació compta amb la col·laboració i subvenció de la Diputació de Tarragona i està dirigida a Centres Especials de Treball, entitats titulars de Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per la conservació i millora d’espais naturals.  Es troba dins de la Línia 1-Conservació i millora i l’import concedit és de 24.924,87 euros.

Els treballs es realitzaran durant 6 mesos i recuperaran una zona aproximada de 5 quilòmetres generant 2 llocs de treball d’inserció, dirigits a persones vulnerables derivades de Serveis Socials del municipi de Vallmoll.

Es tracta d’una actuació d’alt valor mediambiental, social, patrimonial, de salut humana i del planeta per al desenvolupament sostenible del territori i la integració sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió.

La intervenció té com a objectiu la millora d’ús del Camí de les Fonts del Torrent de Vallmoll i de la Rasa i el Torrent del Roser. Algunes de les feines que es desenvolupen són:

Neteja del Torrent de Vallmoll, pel nord des del Mas de Boronat i la Font de la Rasa, seguint cap al sud, cap a les Fonts de la Castanya i de la Munda.

Desbrossada de Rasa del Roser, començant a l’alçada de la Font Lluny.

Desbrossada del Torrent del Roser, des de sota de l’Ermita de la Mare de Déu del Roser, passant sota el Pont de la Rasa, fins a arribar a l’alçada del C/ Provadors.

Aquestes feines de desbrossament, es duen a terme els 4 primers mesos de projecte. El primer mes servirà per ensenyar les tècniques de desbrossada i de neteja als treballadors/es d’inserció i perquè vagin aprenent l’ofici i agafant traça amb les bones pràctiques. També aprendran a mantenir les màquines en un estat òptim. A partir del segon mes, els/les treballadors/es ja estaran avesats a les desbrossadores i podran desenvolupar una feina més forestal, ja que caldrà alçar alguns arbres i entrar en zones més feréstegues, plenes d’esbarzers i arítjols.

Neteja de les fonts: del Roser, dels Malalts, Lluny, de la Rasa, de la Castanya i de la Munda. Es farà la neteja al voltant de les 6 fonts, on hi ha l’arribada de l’aigua i també s’anivellarà el terreny.

Rehabilitació dels camins, on hi hagi dificultats en el traçat, que s’hagi esllavissat o simplement ja no hi hagi camí. Recol·locació de les tanques protectores.

Neteja i habilitació dels 2 accessos principals a la Via Verda. Els últims trams del Camí de Terme del Mas i del Passeig de les Dames, quan arriben al Torrent de Vallmoll.

-Per finalitzar els sis mesos de feina, es repassarà de nou amb les desbrossadores tota la Via Verda, els camins i voltants del Torrent de Vallmoll, de les Fonts i de la Rasa i Torrent del Roser.

Salut mediambiental

La Via Verda de Vallmoll és un espai molt ric en fauna i flora. Aquest Torrent i el voltant de l’Ermita, per la gent del poble sempre ha estat una zona de pas per anar a les fonts i també com a punt de trobada per fer activitats lúdiques, esportives i socials. Amb aquesta intervenció es pretén mantenir en bones condicions els voltants del torrent, pensant també en el respecte i el coneixement de la natura, recuperant el seu elevat valor mediambiental, i la reducció del nombre de persones amb hàbits sedentaris, a conseqüència de l’increment del nombre de passejades a peu.

Així mateix, s’ajuda a una millora de la salut del planeta amb aquesta neteja d’una superfície de 5.000 m², reduint d’una manera important el risc d’incendis a la zona i disminuint l’emissió CO₂ que fora emès per la massa forestal si es cremés. Després de calcular l’estoc de carboni i la capacitat d’embornal de carboni segons la vegetació que s’hi troba, es veu que en aquesta superfície total s’hi acumulen unes 18 tones de CO₂ per any.

Els incendis forestals creen una gran pèrdua mediambiental i econòmica, però també molts problemes indirectes: pèrdues dels ecosistemes de diverses espècies, desequilibris en l’ecosistema local, desaparició dels embornals de CO₂, erosió del sòl i desertització, alteracions en la xarxa hidrològica, lenta recuperació del bosc, i altres. Gràcies a la prevenció d’incendis forestals i a la restauració d’àrees degradades, s’ajuda a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic. Gràcies a aquesta intervenció es reduirà la superfície de 0,5 hectàrees que no es podran cremar.

També disminuirà la quantitat d’espècies exòtiques invasores que pertorba profundament la biodiversitat de les riberes fluvials i de les zones boscoses i es facilita que la fauna i la flora autòctones tornin a colonitzar aquest espai amb un ecosistema molt ric.

 

 

 

 

 

 VEURE TOTES LES NOVETATS