Reforcem l’acompanyament a les persones de les nostres empreses d’inserció

28 abril 2020 Notícies
Featured Video Play Icon

La Fundació Formació i Treball gestiona tres empreses d’inserció que generen llocs de feina per a diferents perfils professionals. Les persones que passen per aquesta experiència laboral estan orientades pels tècnics d’inserció i vinculades a responsables de diferents serveis o tallers productius. 

Al llarg de gairebé 7 setmanes d’estat d’alarma i confinament, l’equip d’acompanyament a les persones de les empreses d’inserció ha continuat donant suport  i orientant els processos de millora competencial i d’inserció laboral. El treball telemàtic està ben integrat en el dia a dia de l’àrea i això permet mantenir l’atenció a les persones amb noves eines i redefinint processos.

Les tutories de seguiment es continuen fent en línia i, en casos excepcionals, presencialment. Els perfils que s’atenen són persones amb contracte d’inserció vigent, persones que es troben en recerca de feina i algunes que ja estan treballant en el mercat ordinari. Arran de la crisi sociosanitària les persones ateses viuen situacions personals molt difícils: incertesa sobre el futur laboral, anul·lació de contractes, vinculació a expedients temporals de regulació, entre d’altres. Aquesta precarització afecta les condicions de vida, des de l’habitatge, la impossibilitat de fer front als pagaments mensuals l’accés a productes de primera necessitat i la salut, tant física com mental. Per pal·liar els efectes en l’estat anímic i garantir l’avanç en els itineraris d’inserció, s’ha intensificat l’acompanyament. L’equip tècnic destaca la durada de les tutories, que ha passat dels 20 o 30 minuts a 1 hora durant la crisi de la COVID 19. 

En aquesta situació d’emergència es fa més necessari vincular les persones a les seves treballadores socials i derivar a serveis especialitzats com Serveis municipals extraordinaris per la COVID-19 d’alimentació i higiene, l’Oficina de l’habitatge, la Central d’urgències i emergències socials, l’Aliança contra la pobresa energètica, el Servei d’atenció contra la violència masclista, la Creu Roja, els Serveis Jurídics de Migrastudium, els Punts de defensa de drets laborals de Barcelona Activa.

Les formacions que s’inclouen en els itineraris i els plans de treball s’han adaptat a les eines telemàtiques. Molts continguts ja s’encaren als canvis que es preveuen en el nou mercat laboral on augmentaran les interaccions virtuals que transformaran des dels processos de selecció a diversos  sectors econòmics. En aquesta línia s’han fet tallers sobre com afrontar una entrevista de feina telemàtica, cursos sobre de comerç electrònic i botigues virtuals, màrqueting en línia i disseny i promoció de webs, entre d’altres. Es manté el treball per enfortir les competències clau, sempre transferibles, i que permetran l’adaptació de les persones als nous llocs de feina que sorgiran de la crisi socioeconòmica.VEURE TOTES LES NOVETATS