Creiem que un futur sostenible i just és possible.

Des del 2019, la Fundació estableix els Objectius de Desenvolupament Sostenible als quals vinculem tota la nostra activitat i els seus impactes: l’econòmic, generant llocs de feina de qualitat per a persones en situació de vulnerabilitat; el social, fent entrega de productes de primera necessitat a persones amb pocs recursos econòmics; el mediambiental, reduint la generació de residus; i el comunitari, apostant per projectes amb impacte al territori.

 

En aquests sentit alineem amb ells els nostre Plan Estratègic 2022-2024 i els nostres compromisos de futur. Creeiem que un futur sostenible i just és possible.

Els objectius específics pels quals actua Formació i treball estan focalitzats en els següents ODS:

  • Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes (ODS1)
  • Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes (ODS5)
  • Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom (ODS8)
  • Reduir la desigualtat en i entre els països (ODS10)
  • Garantir modalitats de consum i producció sostenibles (ODS12)
  • Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest (ODS13)
  • Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’aliança mundial pel desenvolupament sostenible (ODS17).