Taula periòdica “Els 90 elements presents a la natura que ho constitueixen tot”

29 octubre 2019 Notícies

Els químics consideren que la taula periòdica constitueix la base i l’eix vertebrador dels seus coneixements. En conseqüència, la taula periòdica és, encara avui, una referència indispensable dels professionals de la química i una eina molt valuosa per a l’aprenentatge d’aquesta disciplina. En base a això, aquesta taula ha estat dissenyada per la Societat Química Europea (EuChems) i mostra els 90 elements químics naturals amb els quals es fa tot (la taula actual té 118 elements, però s’han exclòs els sintètics creats per l’ésser humà). Sens dubte el 2019 ha estat declarat any internacional de la taula periòdica (IYPT2019).

L’objectiu des de la nostra fundació es incorporar aquesta visió per evitar la utilització d’uns recurs finit i limitats,i contribuir a les generacions futures amb la perdurabilitat allargant el cicle de vida dels productes.

Correm el risc de veure que s’esgoten molts dels elements naturals que conformen el món que ens envolta, ja sigui a causa dels subministraments limitats, per la seva ubicació en origen en àrees de conflicte o per la nostra incapacitat per reciclar completament.

La protecció dels elements en perill d’extinció s’ha d’aconseguir en diversos nivells. Com a individus, hem de preguntar-nos si les actualitzacions dels nostres telèfons i altres dispositius electrònics són realment necessàries, i hem d’assegurar que reciclem correctament per evitar que els dispositius electrònics vells no acabin en abocadors o contaminin el medi ambient.


A nivell polític, necessitem impulsar i donar un major reconeixement de l’escassetat d’elements i s’han de prendre mesures per donar suport a millors pràctiques de reciclatge i una economia circular eficient.
A més, s’han de considerar qüestions ètiques i de transparència per evitar l’abús dels drets humans. Cal que la ciutadania prengui consciencia a l´hora de comprar telèfons intel·ligents o altres dispositius electrònics, ja que molts dels elements que requereixen els nostres productes electrònics s’importen de zones de conflicte.

Cal destacar que una de les particularitats d’aquesta taula és que l’àrea de cada element s’ha dibuixat més o menys gran en funció de la quantitat aproximada existent a la Terra. A més, s’ha utilitzat un codi de colors per identificar aquells amb els quals pot haver-hi més problemes per la forma en què s’estan utilitzant.

Característiques

En color vermell son aquells elements amb els quals pot haver-hi un greu risc d’escassetat en els propers 100 anys (com el gal·li (Ga) o l’indi (In).
En taronja, els que mostren un risc en augment pel seu ús creixent (com el cobalt (Co).
En groc, amb els quals pot haver-hi risc futur d’abastament (com el liti (Li)).

Alhora la taula també assenyala els materials usats per a fabricar un smartphone. Un sol d’aquests telèfons conté prop de 30 minerals com hem indicat, amb 17 d’ells pot haver-hi problemes en el futur a causa de la seva escassetat.
E-waste (residus electrònics) és ara el flux de residus de més ràpid creixement en el món. S’estima que aquest flux de deixalles va assolir les 48.500.000 de tones en 2018. A nivell mundial, la societat només fa servir el 20% de les deixalles electrònics de manera adequada i hi ha poques dades sobre el que succeeix amb la resta, que en la seva major part acaba en abocadors. No obstant això, les deixalles electròniques valen almenys $ 62.500.000.000 anuals, que és més que el producte intern brut (PIB) de la majoria dels països.
Els dissenyadors, fabricants, inversors, comerciants, miners, productors de matèries primeres, consumidors, responsables de polítiques i altres, tenen un paper essencial en la reducció de deixalles, i estendre la vida econòmica i física d’un article, així com la seva capacitat per ser reparat, reciclat i reutilitzat.

 VEURE TOTES LES NOVETATS