Trobada del projecte ERASMUS + WISE a Rumania

30 novembre 2021 Notícies

Formació i Treball ha participat aquest mes d’octubre al Transnational Meeting a Bucarest, en el marc del projecte WISE for Digital Upskilling organitzat per l’entitat romanesa Ateliere Fără Frontiere. En aquest esdeveniment es va fer seguiment dels objectius del projecte, les tasques a realitzar i les responsabilitats acordades. A més a més, també es van acordar els pròxims objectius a seguir. 

El Transnational Meeting a Bucarest va ser una oportunitat per compartir experiències, idees i bones pràctiques entre tots els partners. Des de Formació i Treball es va realitzar una sessió demostrativa de tres plataformes diferents d’e-learning que l’entitat considera més adequades per formar als treballadors i treballadores de l’Empresa d’Inserció en competències digitals. L’objectiu d’aquesta dinàmica era rebre feedback dels partners sobre l’accessibilitat, usabilitat, escalabilitat i eficiència d’aquestes plataformes, per tal de poder seleccionar una per fer-ne ús en el marc del projecte. 

Va ser una experiència molt enriquidora on els companys van poder conèixer diferents formes de treballar en l’Empresa d’Inserció així com altres serveis que desenvolupa Ateliere. En aquest esdeveniment va participar les entitats Brigades Nature (BN), ENSIE Network, Rise Romania Network i Ateliere Fără Frontiere.

En el projecte ERASMUS +, WISE (Work Integration Social Enterprises) for Digital Upskilling participen Empreses d’Inserció (WISE) d’arreu d’Europa, actors essencials pel procés d’inserció per persones en situació de vulnerabilitat. En molts casos, aquestes empreses són proveïdores d’altres serveis per aquestes persones com formació professional, orientació laboral o Programes d’Entrega Social entre d’altres. Els WISE, com Formació i Treball, compleixen la seva missió d’interès general per facilitar l’accés i la inserció de persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral ordinari, com a principal objectiu.

***

ERASMUS + WISE  meeting in Romania

Formació i Treball took part in the Transnational Meeting in Bucharest this October, as part of the WISE for Digital Upskilling project, organized by the Romanian organization Ateliere Fără Frontiere At this event, we monitored the targets, the tasks and the agreed responsibilities of the project ongoing. Furthermore, we settled an agreement on establishing the goals to be achieved and the next steps to be followed. 

The Transnational Meeting in Bucharest was an opportunity to share experiences, ideas and good practices among all partners. From Formació i Treball, a teach-back session was held on three different e-learning platforms that the entity considers most appropriate to train the workers of the WISE in digital skills. The aim of this dynamic was to receive feedback from partners on the accessibility, usability, scalability and efficiency of these platforms, in order to be able to select one of them to use it in the framework of the project.

Based on this enriching experience, the different working teams learnt about the  different ways of working in an insertion company. It was a very enriching experience where they were able to learn about different ways of working in the Insertion Company as well as other services developed by Ateliere. Nature Brigades (BN), ENSIE Network, Rise Romania Network and Ateliere Fără Frontiere took part in this event. 

 The ERASMUS + project, WISE (Work Integration Social Enterprises) for Digital Upskilling, involves insertion companies (WISE) from all over Europe. These are key players in the insertion process for people in a vulnerable situation. In many cases, these companies are providing services such as vocational training, career guidance or Social Delivery Programs, among others for those people. WISE, like Formació i Treball, fulfills that mission of general interest to facilitate the access and insertion to the labour market for people at risk, as the main objective.VEURE TOTES LES NOVETATS