Una de les claus de l’èxit: més de 35 professionals

03 març 2017 Notícies

Durant l’exercici 2016, un total de 39 col·laboradors/es docents han prestat els seus serveis a la Fundació Formació i Treball. D’aquests, 23 formadors/es han participat ala seu de Barcelona, 14 ho han fet a Tarragona i 2 al Garraf. Pel que fa a les especialitats formatives, les que s’associen amb restauració i allotjament son les que han tingut més demanda de col·laboració, seguides de logística i comerç o vendes.
Com a nota destacable, 16 formadors/es estan acreditats i homologats per a la impartició de certificats de professionalitat i com a tal, han realitzat mòduls formatius o bé itineraris complets dels certificats.
A nivell general, també remarquem la bona implicació i dedicació d’aquests/es col·laboradors/es, molt alineats amb la manera de fer de la Fundació, així com el treball socioeducatiu amb les persones i alumnes que atenem. Pel que fa als resultats de satisfacció de l’alumnat envers al professorat, obtenim mitjanes de 3.5 punts sobre una escala de 4, signe de la seva bona predisposició i aptitud pedagògica.VEURE TOTES LES NOVETATS