Les persones treballadores del programa Treball i Formació per a Joves tutelats i extutelats realitzen la formació en Competències Digitals Bàsiques

01 juny 2022 Notícies

Els i les joves, que treballen durant tot un any a la Fundació Formació i Treball desenvolupant funcions a diferents departaments i alhora es formaran per millorar la seva ocupabilitat i tenir més oportunitats en el futur, reben formacions com ara igualtat d’oportunitats, sensibilització mediambiental i d’altres adients segons el seu perfil i objectiu professional. El passat dia 16 de maig van iniciar la formació en competències digitals bàsiques, formació obligatòria i subvencionada del SOC, encaminada a què moltes de les persones participants superin la bretxa digital i millorar els coneixements informàtics d’aquelles i aquells que ja parteixen d’una bona base competencial.

La formació està resultant per totes i tots molt engrescadora i participen activament en el seu aprenantatge, tant realitzant els exercicis proposats per la formadora com aportant dubtes per enriquir les seves habilitats. A més d’aprendre l’ús d’eines ofimàtiques, són cada vegada més autònoms a l’hora de gestionar diferents tràmits a internet, tal com demanar hora al metge, fer recerca d’habitatge o tramitar la renovació de la seva documentació.

Contractes subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2870/2021, de 17 de setembre, i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació. I finançat amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal. VEURE TOTES LES NOVETATS