Aquí parlem de persones

Persones que volen tenir l'oportunitat de treballar

La Fundació

Treballem per una societat més inclusiva,
justa i solidària

Donem resposta a persones que ara es troben en situació de risc d'exclusió social: persones en edat de treballar, aturades des de fa temps... que no han tingut tantes oportunitats, han patit dificultats econòmiques, han viscut realitats complicades i no han pogut accedir al mercat de treball.

Missió, Visió i Valors

Inclusió, una paraula amiga

La missió de la Fundació és facilitar l'accés al mercat laboral de persones en risc d'exclusió social alhora que gestionar i dignificar l'entrega de productes de primera necessitat a famílies amb escassos recursos econòmics.

La nostra visió és aconseguir ser l'empresa d'inserció referent per a la creació de llocs de feina dirigits a persones en risc d'exclusió social.

Més de vint anys després mantenim els mateixos valors:

  • Mantenim l’esperit de Càritas al servei de les persones
  • Empatia Social
  • Dignitat
  • Transparència
  • Sostenibilitat
  • Proactivitat
  • Treball en Xarxa

"A la Fundació t'ensenyen la vida, la veritat, el que vol dir la paraula “treballar” des del primer dia. La feina diària no com una prova, sinó com la vida real, una responsabilitat i així ens ho fan saber en cadascuna de les activitats en què participem".

Maite alumna del curs d’auxiliar de cambrer/a de sala del
Punt Formatiu de l’Obra Social de“la Caixa

Sobre Nosaltres

Qui hi ha al darrere: La Fundació Amiga

Història

Promoguts per Càritas Diocesana de Barcelona sota el convenciment que la feina és la millor alternativa per lluitar contra l’exclusió social.

Equip humà

Junts, res és impossible. 3.497 persones en programes d'inserció laboral i 10.750 famílies en programes d'entrega social.

El Grup

Experiència, coneixements i capacitat d’acció: la trajectòria ens avala com a especialistes en processos de formació i ocupació.

Territoris

La Fundació desenvolupa la seva acció social i mediambiental al llarg de les províncies de Barcelona i Tarragona.

Transparència

Un dels nostres valors

Des dels orígens mantenim una política activa de transparència sobre les nostres activitats amb l’objectiu de donar resposta a les exigències d’informació dels diferents grups d’interès que té l’organització. La Fundació centra els seus esforços en transmetre d’una manera fiable, entre d’altres indicadors, els percentatges de despesa que destina a la seva missió; per aquest motiu, anualment es publiquen els comptes de resultats.

Formació i Treball és ONG Acreditada per la Fundación Lealtad, pel compliment dels 9 Principis de Transparència i Bones Pràctiques.


Formació i Treball.
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018
Formació i Treball, Empresa d'Inserció.
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018
Institut de Formació per l'Inserció Laboral.
2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018
Roba Amiga, Empresa d'Inserció.
2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018
Recibaix, Empresa d'Inserció.
2015 · 2016 · 2017 · 2018
Amiga ETT.
2017 · 2018

Enllaços del Valor Social integrat per la Fundació:
2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018
Informe Valor Social

Enllaços de les Memòries Anuals:
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019

Política de Qualitat i Medi Ambient
Enllaç a la Política de qualitat i medi ambient 2019
Enllaç Certificat EMAS
Certificat EMAS 2019
Certificat ISO 9001 versió 2015
2019
Certificat ISO 14001 versió 2015
2019
Avaluació de proveïdors

Enllaç dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
2019

Número 1 de la Revista Inclusiva
Novembre 2019
Número 2 de la Revista Inclusiva
Març 2020

Compromis ètic i de transparència
Enllaç Canal