Empleo en Igualdad, un projecte formatiu en clau d’igualtat de gènere i sostenibilitat mediambiental

27 desembre 2021 Notícies

La Fundació Formació i Treball ha implementat al llarg de 2021 el programa Empleo en igualdad, finançat per Càritas i Inditex. La iniciativa ha tingut com a objectiu general incrementar les possibilitats d’accés al mercat de treball de persones desocupades mitjançant programes formatius. La formació s’ha ajustat als perfils amb major dificultat d’inserció i adaptat a les necessitats del teixit productiu.

El programa ha dut a terme 2 accions formatives per a l’ocupació: Dependent/a de carnisseria i Dependent/a de peixateria. A més de la formació, al llarg del projecte s’han contractat 15 persones que desenvolupaven la seva activitat en diferents etapes de l’aprofitament alimentari: triatge, cuina i distribució. De les 15 persones, 10 han finalitzat el seu itinerari (algunes d’elles han estat 1 any i altres 6 mesos, segons avaluació dels tècnics). D’aquestes 10, 5 han trobat feina en el mercat laboral no protegit i les altres 5 segueixen un itinerari de cerca de feina, amb un pronòstic ocupacional bastant positiu. En el marc de la mateixa iniciativa s’ha pogut cofinançar l’activitat de tècnics de producció i d’acompanyament a la inserció.

Empleo en igualdad ha respost a dos requisits clau: la promoció de la igualtat de gènere i la sensibilització sobre desenvolupament sostenible. Per a respondre al principi de diversitat i equitat de gènere en l’execució del projecte, s’han tingut en compte aspectes com la tutorització de les accions formatives i la implementació de la formació complementària a càrrec de personal tècnic amb formació en igualtat de gènere. També s’ha apostat per incorporar a un nombre de participants equitatiu (dona/home).

El principi de desenvolupament sostenible i gestió mediambiental, s’ha integrat en la formació complementària a través de continguts de sensibilització mediambiental i de tractament de residus per al reciclatge. Al llarg de les formacions teòriques i pràctiques, s’ha tractat el tema de l’aprofitament alimentari, molt present en el model de l’escola d’hostaleria D’INS, de Formació i Treball. Aquesta línia de restauració desenvolupa la seva activitat sota un model d’economia social i circular que uneix la sostenibilitat, la gestió responsable dels materials fungibles, i l’acció social a través d’una de les missions de Fundació: el lliurament de productes de primera necessitat a famílies i persones sense cursos.

 

 VEURE TOTES LES NOVETATS