Formació i Treball rep el reconeixement de Punt d’Atenció a l’Emprenedor per implementar-lo al Camp de Tarragona

21 juliol 2021 Notícies

La Fundació Formació i Treball ha estat reconeguda com a Punt d’Atenció a l’Emprenedor pel Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo. Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) s’encarreguen de facilitar la creació de noves empreses, l’inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.

El PAE té una doble missió, d’una banda presta serveis d’informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seves iniciatives empresarials i durant els primers anys d’activitat de l’empresa. I de l’altra iniciar el tràmit administratiu de constitució de l’empresa a través del Document Únic Electrònic (DUE). Els PAE es recolzen en el CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) per crear empreses, i en concret en un dels components que el formen: el Sistema de Tramitació Telemàtica (STT). En aquest sentit, quan un emprenedor opta per iniciar els tràmits de creació d’una empresa des d’un PAE, implícitament està utilitzant el sistema CIRCE.

Gràcies a la implantació del PAE a la Fundació Formació i Treball, la tècnica d’autoocupació podrà oferir un valor afegit a la feina que ve ja desenvolupant des de 2016 dins el marc del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” (Punt d’Autoocupació Incorpora o PAI), que serà el de poder tramitar el DUE de manera telemàtica i gratuïta per a tots aquells emprenedors que ho necessitin, a més de seguir assessorant i acompanyant als beneficiaris del PAI abans, durant i fins a un any després de la creació dels seus negocis.

La decisió d’incorporar el PAE als serveis que ofereix la Fundació neix de la dificultat que mostren alguns dels beneficiaris del Punt d’Autoocupació Incorpora (PAI) a l’hora de tramitar l’alta de les seves empreses, ja que aquestes gestions solen tenir un cost elevat per l’autònom o petit empresari que inicia la seva activitat. D’aquesta manera, a través de la plataforma CIRCE i amb la creació del DUE, la tècnica d’autoocupació pot presentar la documentació necessària per a aquestes altes sense cap cost.

Amb el suport de:VEURE TOTES LES NOVETATS