Formació i Treball i la Caixa d’Enginyers reforcen les candidatures de més de 45 anys

18 juny 2020 Notícies

A la delegació del Garraf hem iniciat el 2020 el projecte Itineraris d’Inserció Sociolaboral per a persones majors de 45 anys, impulsat per la Caixa d’Enginyers. El programa promou la millora de l’ocupabilitat de persones en procés de recerca de feina i que busquen redefinir el seu projecte professional. Els itineraris s’adrecen primerament a extreballadors i extreballadores de l’empresa d’inserció i també a persones derivades des dels diferents Serveis Socials de la comarca. Es preveu atendre prop de 25 persones al llarg de l’any. 

El projecte s’emmarca en un mercat laboral on les dificultats d’inserció augmenten quan les persones sobrepassen els 45 anys.  Per gestionar aquesta barrera i reduir el risc d’exclusió s’han dissenyat diverses accions encaminades a l’autoconeixement i el reforç de les competències transversals i bàsiques en diverses sessions formatives.  Alhora, l’acompanyament a la inserció inclou la identificació dels coneixements tècnics que cal incorporar al perfil professional i la derivació a formacions específiques.

Els itineraris també posen el focus en el context laboral. En sessions grupals s’analitza el mercat de treball per tal que les persones puguin fer l’encaix entre les seves expectatives professionals i les demandes majoritàries de les empreses. Es treballa la millora de la marca personal pròpia i es promou l’adquisició de les eines, estratègies i competències necessàries per enfortir l’autonomia en la cerca feina.  

La Fundació posa al servei d’aquest projecte tots els programes i accions d’intermediació laboral que s’estan desenvolupant actualment al territori, per tal de donar suport a les persones participants en el seu procés actiu de recerca de feina.  En el mateix sentit és clau el treball en xarxa amb institucions públiques del territori, com La Mesa d’Entitats del Tercer Sector i les regidories de Serveis Socials de la comarca.

 VEURE TOTES LES NOVETATS