La Fundació Formació i Treball, una de les entitats impulsores d’Insula per l’accés a l’habitatge digne

27 gener 2020 Notícies
Featured Video Play Icon

Autonomia, dignitat i vida; aquestes són les tres premisses sobre les quals es fonamenta Insula, un projecte col·lectiu i coordinat que neix per donar solucions a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social prenent com a base la seguretat de disposar d’un habitatge.

El programa es va posar en marxa al juny de 2019 a la ciutat de Barcelona i actualment acompanya a 11 persones, 3 famílies i 4 llars.

L’accés a l’habitatge és un dret fonamental i un requisit prioritari per treballar la dignificació de la persona i el seu desenvolupament dins de la societat. El preu mitjà de lloguer a l’àrea metropolitana de Barcelona es situa en 800 euros, 17’5 euros/m2, xifra inabastable per a moltes economies, aquest factor es suma a l’augment sostingut de les persones sense llar en els darrers anys (malgrat l’augment de places residencials).

Per aquesta raó Insula vol traspassar les mesures pal·liatives per fer un pas més cap a una transformació real i significativa afavorint l’accés a un habitatge compartit en règim de lloguer a persones i famílies vulnerables. El projecte treballa de manera integral oferint a les persones i famílies beneficiàries del programa:

– Un acompanyament social que respecti les expectatives vitals

– Una orientació laboral per millorar l’ocupabilitat i autonomia

– Quan sigui necessari, un suport econòmic que complementi les rendes disponibles.

 

Insula va dirigit a persones i famílies en situació d’exclusió residencial, provinents de centres d’acollida, habitatges de transició i d’altres situacions d’habitatge insegur i inadequat. El projecte està impulsat per quatre entitats: Sant Joan de Déu Serveis Socials, Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Mambre i Fundació Formació i Treball. Un treball en xarxa que permet, cadascuna sota la seva expertesa, actuar i abordar transversalment la problemàtica de l’accés a l’habitatge.  Compta a més amb el suport de la Fundació La Caixa.

* Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Families per l’any 2020 en el marc de les subvencions a entitats amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF, de l’àmbit de les politiques socials.VEURE TOTES LES NOVETATS