La Fundació Formació i Treball triplica la reducció d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle en un any

25 novembre 2022 Notícies

Compromesos amb el medi ambient sent un eix transversal a les activitats del grup, la Fundació Formació i Treball durant 2021 va assolir una reducció de 137,96 tCO2 equiv mentre que l’any 2020 la Fundació va obtenir una reducció de 45,21 tCO2 equiv.

 La divisio alimentària ha estat la responsable d’aquestes magnífiques dades amb les quals continuem el nostre compromís per un model econòmic, que promou un desenvolupament com a societat que respecti els límits ecològics del planeta i garanteixi una vida digna per a tothom. D’acord amb aquest horitzó, la línia productiva de l’Entitat, en les seves divisions, promou i impulsa projectes d’alt impacte.

Durant 2021 gràcies als diferents projectes i noves aliances enfocades a lluitar contra el malbaratament alimentari, hem recuperat 375.000kg d’aliments en bon estat destinats en gran part a la creació de menús en la nostra cadena de restaurants (D’ins) i en els menjadors social que gestionem a Barcelona i Tarragona. Gràcies a aquesta recuperació hem aconseguit una reducció d’emissions de 137,96 tCO2.

Com s’aconsegueix? Cadascun dels aliments que consumim presenten la seva petjada de carboni. Un indicador de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) associades al cicle de vida d’un producte, en el cas dels aliments, gràcies a la tasca acomplerta, s’ha allargat el cicle de vida de l’aliment i dits gasos, no s’han produït i emès a l’atmosfera.

Per altra banda, des de la divisió  tèxtil s’han recollit durant 2021, 21.313.000 kg de roba i complements usats (+31% respecte 2020), activitat que ha permès l’estalvi de 532.825 tones d’emissions de Co2.

 Formació i Treball gestiona més de 1.200 contenidors vinculats als projectes Moda re- de Càritas (vermells) i Roba Amiga (taronges), els quals estan distribuïts per tota Catalunya, per facilitar que la ciutadania pugui dipositar la seva roba i complements. Un cop el contenidor està ple, la roba es recull i es porta a la planta de tractament tèxtil de Sant Esteve Sesrovires, la més gran del sud d’Europa, on es tria i se separa segons el seu estat.  Una vegada separada la roba, el 95% té una nova vida a través de la reutilització o el reciclatge, convertint-se en un recurs i no en un residu contaminant. 

 

Efecte hivernacle

Els gasos amb efecte d’hivernacle són components gasos de l’atmosfera, tant naturals com d’origen humà, que absorbeixen i reemeten radiació infraroja. A causa de l’augment de les indústries i de l’activitat humana aquests gasos d’efecte hivernacle estan augmentant considerablement i de forma exponencial en l’atmosfera al que contribueix que la temperatura mitjana de la Terra augmenti, és el que anomenem efecte hivernacle.

La Fundació Formació i Treball aquest any, de forma consecutiva, participa en el Programa voluntari de compensacions d’emissions de gasos amb efecte hivernacle per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

 

 VEURE TOTES LES NOVETATS