L’equip tècnic de Formació i Treball rep formació en igualtat i gènere impartida per la Fundació Sorli

12 setembre 2022 Notícies

Els tècnics i les tècniques de la Fundació Formació i Treball han començat avui unes jornades de formació en matèria d’Igualtat i gènere impartides per la Fundació Sorli que es dedica a l’assessorament, consultoria i formació en matèria d’igualtat i de gènere. Amb motiu de la col·laboració conjunta, Fundació La Caixa, va atorgar a la Fundació Sorli impartir la formació pel que fa a l’assetjament sexual amb l’objectiu global de dotar d’eines per a l’abordatge de situacions d’assetjament, des de la perspectiva de gènere. 

En aquest sentit, la primera sessió que la Fundació Sorli ha impartit avui a la seu de la Fundació Formació i Treball ha parlat sobre les violències masclistes, i com aquestes tenen un origen estructural. Per això, ha sigut imprescindible abordar inicialment conceptes bàsics de gènere i del sistema sexe-gènere, ja que incorporar la perspectiva de gènere en la nostra mirada ja és en si una eina de prevenció de l’assetjament. 

Els objectius concrets de la primera sessió han sigut els de conèixer els rols i els estereotips existents, i reflexionar sobre els biaixos de gènere que aquests generen i reverteixen en la nostra pràctica professional, així com explorar conceptes per assegurar la transversalització de la perspectiva de gènere en l’entorn laboral. 

El programa formatiu que ofereix la Fundació Sorli, en primer lloc, prioritza una primera formació dirigida a l’equip tècnic de l’entitat, i més endavant, es realitzarà la formació a la comissió d’igualtat de l’entitat.VEURE TOTES LES NOVETATS