Molt més que un taller, un espai d’empoderament personal

18 novembre 2019 Notícies

El Taller Sant Isidre és un centre sòcioocupacional dirigit a persones sense llar, que vol donar resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu al territori. La Fundació Llegat Roca i Pi, Càritas Barcelonès Nord junt amb la Fundació Formació i Treball treballen  per desenvolupar aquesta iniciativa social. Aquest taller és per als seus promotors una eina pont que permet a les persones sortir, a poc a poc, de les situacions d’exclusió social en què estan immerses.

Un primer pas per recuperar hàbits que els apropin al teixit social i laboral del seu entorn. Aquestes tasques ajuden a les persones que realitzen aquest itinerari a reflexionar, a buscar solucions, a agafar compromisos, responsabilitats i a adonar-se de la seva realitat i trobar respostes a allò que se’ls hi demana. En definitiva, els treballs manuals són el camí que els permet entrar de nou a la societat, ser conscients del seu potencial i valorar-se a si mateixes.

De què es tracta aquest taller?
El Taller Sant Isidre és un recurs prelaboral destinat principalment a persones de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. El recurs prelaboral s’adreça a persones amb algun dels diagnòstics dels trastorns mentals severs (TMS). Aquest recurs promou la integració laboral de les persones amb malaltia mental mitjançat l’aprenentatge de les habilitats socials i laborals durant un temps determinat.

Quantes persones participen en aquests tallers?
Actualment s’atén a 8 persones.

Què fan als tallers?
Als tallers fan tasques de manipulació. Les dues tasques principals són les targetes de Nadal i les roses de Sant Jordi; però també es fan encàrrecs de customizació de llibretes, folrat de caixes de donatius, accesoris pel cabell, coixins petits… o qualsevol altre tipus de producte per encàrrec.

Amb quina freqüència es fan?
Les persones participen al Taller de dilluns a divendres de 10,00 h a 13,30 h. Es pretén que sigui el més semblant possible a un treball, per a acostumar-les als horaris i les activitats.

On es realitza?
Es realitza al carrer de Sant Isidre 74 de Badalona.

El Taller defineix un objectiu a mida de cada participant?
Sant Isidre té finalitats individuals per cada persona, es valora molt a mida cada cas. Per exemple, hi ha persones a les quals se les ajuda en la tramitació de recursos socials (conjuntament amb Serveis Socials Municipals i/o Càritas), altres on es valoren objectius formatius i/o laborals; sempre tenint en compte finalitats personals i pactades prèviament amb les persones assistents.

Quines accions del taller teniu pensades per a la millora de les persones en situació de vulnerabilitat?
La principal acció del taller és que suposa un lloc d’acollida on les persones, durant el temps que hi són, tenen “tasques” a fer (és a dir, una “responsabilitat”), on se les reforça i se les ajuda a veure en quins aspectes personals poden millorar.

 VEURE TOTES LES NOVETATS