Participants del projecte Reincorpora s’apropen a la reinserció amb Activitats d’Aprenentatge Servei

26 novembre 2021 Notícies

En el marc del programa Reincorpora, els participants de l’edició 2021 a la Fundació Formació i Treball han fet diverses  Activitats d’Aprenentatge Servei *(APS), orientades a unificar aprenentatge i retorn a la comunitat en un sol projecte, en aquest cas en col·laboració amb agents externs. Les APS permeten a les persones participants adquirir uns coneixements i desenvolupar competències transversals treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. 

La Fundació forma part del programa Reincorpora des de l’any 2011. El projecte, de Fundació “la Caixa”, ofereix a persones privades de llibertat un acompanyament per construir una nova vida, accedir a noves oportunitats i reintegrar-se en la societat. Els participants tenen accés a itineraris personalitzats per millorar les seves competències i els seus coneixements. Es fa incidència en les competències bàsiques i transversals/laborals, a través de derivacions a activitats promogudes i realitzades tant  des de la Fundació com des d’altres agents i entitats del territori.

 

APS a la seu de Sant Adrià de Besòs

El passat mes d’abril a la  Fundació  Formació i Treball  es va dur a terme una activitat d’Aprenentatge Servei *(APS) on van participar persones de diferents entitats en el marc del programa Reincorpora. El projecte  va consistir  en la creació d’un llibre artístic multidisciplinari  amb la  finalitat d’apropar diferents canals d’expressió artística als participants. L’activitat buscava generar l’autoreflexió des de diferents esferes, facilitant així noves formes de comunicació per explicar allò que som i sentim quan no arriben les paraules. L’experiència va aportar una millora de l’autoestima i de l’autoconeixement de les persones participants, la pràctica de l’escolta activa i del treball en equip així com el coneixement de diferents tècniques artístiques.

Aquest projecte va ser impulsat per una col·laboradora externa, Maria Carrera, estudiant de criminologia a la Universitat de Barcelona, com a treball de fi de grau de Belles Arts també a la Universitat de Barcelona. 

 

APS a la delegació de Camp de Tarragona

Formació i Treball en col·laboració amb la Fundació Intermedia formen part del Programa Reincorpora. El curs 2021 s’ha dut a terme una Activitat d’Aprenentatge Servei amb la participació conjunta de les persones usuàries del programa i els estudiants del CFGM de Soldadura i Caldereria  de l’Institut Pere Martell de Tarragona. Es van realitzar dues sessions, per una banda, una primera sessió de preparació del grup classe per part dels tècnics i d’altra banda, una altra amb participants del Reincorpora on poguessin explicar les seves vivències per després poder fer una xerrada/debat amb els alumnes de l’institut.

Les persones usuàries del programa, van poder explicar de manera vivencial les causes i accions que els han dut a una situació de privació de llibertat. Alhora,  els joves,  en edats entre els 16 i els 20 anys, van poder conèixer com afecten la presa de decisions, el consum de tòxics, impulsivitat, males conductes, etc. en la vida de les persones. L’equip tècnic valora aquesta APS, com una eina molt profitosa per a les dues parts. L’activitat va tenir molt bona acollida i la participació va ser molt activa durant totes les sessions.

Ampliació del Programa a nous col·lectius

Durant aquest 2021, el Programa Reincorpora ha ampliat el seu abast, incloent-hi al Programa a altres col·lectius com són les persones en exclusió residencial. L’objectiu és aplicar la mateixa metodologia de treball que tants bons resultats ha donat al llarg dels darrers anys. El 2021 és una prova pilot en l’atenció d’aquest nou perfil, amb l’objectiu de consolidar-la i ampliar-la el 2022.VEURE TOTES LES NOVETATS