156 insercions al mercat laboral, dintre del Projecte Borsa de Treball Domèstic Aprop

25 maig 2023 Notícies

L’objectiu del Projecte APROP, Borsa de Treball Domèstic, és oferir un servei gratuït i exclusiu d’intermediació laboral entre els i les participants de la Borsa i les Famílies que precisen integrar una persona treballadora domèstica a la seva llar, realitzant tasques domèstiques de neteja i de cura de persones dependents. D’aquesta manera s’optimitza la qualitat de vida de les persones grans i dependents alhora que es  faciliten els tràmits necessaris perquè es donin unes  condicions dignes de contractació en sectors molt lligats a treballar sota la precarietat

Durant un any s’han gestionat 69 ofertes laborals a través de les famílies contractants, d’aquestes 69 ofertes ateses per la Borsa, un total de 28 han estat cobertes. Per tant, el 40,58 % de les ofertes han estat cobertes amb èxit, representat un treball digne i de qualitat, amb unes bones condicions laborals (tant salarials com horàries, entre d’altres).  

A la vegada també hem atès a 142 persones derivades de Càritas Diocesana de Barcelona. S’ha treballat de forma individual l’itinerari de la persona, així com l’establiment d’objectius i proposta d’assistència a accions formatives. D’aquestes 142 persones, 61 han tingut una oportunitat laboral en el mercat laboral ordinari, a través de 156 insercions. Destacar que 28  d’aquestes insercions han estat mitjançant la contractació a través de les famílies que han contactat amb el servei APROP.

“Recuperem vides, Evitem l’exclusió social” amb l’Hospital Clínic de Barcelona,

Durant aquest període hem donat continuïtat al Projecte “Recuperem vides, Evitem l’exclusió social” amb l’Hospital Clínic de Barcelona, generant un total de 43 insercions. En aquest projecte es vincula usuàries de la Borsa per a treballar com a cuidadores de pacients del Hospital Clinic.

Programa Incorpora

La col.laboració entre el Programa Incorpora i el projecte APROP es va iniciar a l’any 2020. Una col·laboració que permet l’especialització a nivell de serveis de neteja en empreses (ofertas de treball d’Incorpora), recolzada al mateix temps per formacions (formacions d’Incorpora) especifiques dintre del sector. 

Total d’insercions Borsa Domèstica Aprop :

  • 28 persones  han estat contractades per famílies que han contactat amb APROP, representant el 17,95 % 
  • 43 persones han estat contractades per atendre les sol·licituds de cuidadors/res pel Projecte amb l’Hospital Clínic, representant el 27,56 % 
  • 46 persones han trobat feina per iniciativa pròpia representant el 32,05 % Gràcies a itineraris personalitzats per la inserció sociolaboral desenvolupats en la entitat
  • 39 persones a través d’una oferta d’Incorpora representant el 25 %

 

 

 VEURE TOTES LES NOVETATS