El projecte AMUNT!, incorpora una metodologia per analitzar l’impacte en la reducció de la vulnerabilitat

12 juny 2023 Notícies

La Fundació Formació i treball participa des de setembre de 2022, i durant un any, en el projecte Amunt!, de la mà de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest és un dels 34 projectes pilot seleccionats pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM) per al desplegament d’itineraris d’inclusió vinculats a l’Ingrés Mínim Vital. Compten amb el suport financer dels Fons Next Generation de la Unió Europea.

Els projectes seleccionats en el marc de l’AMUNT tenen per objectiu reduir les vulnerabilitats de les llars perceptores de l’IMV o altres rendes mínimes i menors de 65 anys. Tots ells es desenvolupen amb la metodologia d’assaigs de control aleatoritzat. Aquesta metodologia innovadora permet avaluar els resultats de cadascun dels projectes en la reducció de la vulnerabilitat dels beneficiaris/es per escalar els que obtinguin millors resultats.

Actualment, participen en el projecte un total de 1.182 persones, distribuïdes entre un grup de tractament (749 persones), que realitzen l’itinerari, i un grup de control (433 persones), que participa en l’avaluació però sense rebre els serveis i activitats. Les persones que formen el grup de tractament són acompanyades des de 9 punts d’actuació distribuïts per tota la ciutat, dels quals dos (Torre Baró i Sant Martí) els gestiona la nostra entitat, des d’on atenem 124 persones. La nostra participació inclou dos punts d’orientació laboral i un de prospecció d’empreses en el mercat de treball.

En l’AMUNT, l’atenció s’inicia amb un procés d’acollida basat en un diagnòstic social i laboral conjunt i coordinat entre l’equip d’Atenció Social i l’equip d’Orientació Laboral, que permet tenir un perfilat de la persona, identificant necessitats sociolaborals i educatives, així com interessos i aspiracions personals. Després, es concreta un itinerari amb cada participant amb activitats que poden ser oferides per una diversitat d’entitats i institucions que treballen coordinadament. 

El projecte ofereix capacitació per la millora de l’ocupabilitat, acreditació de competències, formació ocupacional, formació digital, cursos d’idiomes, acció comunitària, intermediació laboral, participació en Plans d’Ocupació.

L’avaluació quantitativa d’impacte del projecte, de la qual s’encarregarà una empresa externa, es farà principalment a partir d’informació del conjunt de participants provinent de dues enquestes (la primera efectuada el passat mes de setembre, abans de començar l’atenció directa, i una segona que es farà quan finalitzi el projecte). Així, es podran comparar els canvis que s’hagin produït en ambdós grups.

 

 VEURE TOTES LES NOVETATS