Setmana Internacional del Compost 2024

07 maig 2024 Notícies

La setmana internacional del compost 2024 se celebra del 5 a l’11 de maig sota el lema “COMPOST… campió pel clima” i posa l’accent en l’impacte ambiental que genera el seu ús com a adobament per a la terra. Una perspectiva que connecta amb l’ODS, “Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus impactes” i que vol conscienciar la ciutadania sobre els beneficis del compostatge i impulsar accions encaminades a ja generació d’aquest producte natural. 

Al llarg de la setmana es duran a terme activitats per promoure la valorització dels residus orgànics. Entre aquestes accions hi ha el repartiment de compost i material divulgatiu a la població, tallers i activitats relacionades amb el compostatge, jornades i seminaris, visites a les plantes de compostatge o àrees amb compostadors.

 

La nostra planta de compostatge a Vila-seca

Les activitats de sensibilització es faran de la mà d’entitats, sector agrari, ens locals i plantes de compostatge. La nostra planta de Vila-seca, inaugurada el 2021 dintre del projecte europeu SIRCLES, de promoció d’Oportunitats de treball i inclusió social dins l’economia circular, també té programades diverses activitats. Es preveu acollir la visita d’un grup de la Universitat Politècnica de Catalunya que en els mesos vinents construiran una planta de compostatge a la zona de la UPC del campus del Fòrum, a Sant Adrià de Besòs, un projecte vinculat a D’ins Residència Xior i que promourà la gestió de les restes orgàniques del restaurant. D’altra banda, l’equip de FiT a Vila-seca visitarà l’escola La Vitxeta per fer un taller sobre el compost i conèixer alhora el seu hort i els seus compostadors. La planta també preveu jornades de portes obertes i la visita de treballadors i treballadores de la Fundació. 

A la mateixa planta de compostatge, la Fundació hi desenvolupa el projecte Compostatge inclusiu on es combina l’acció social amb la sensibilització i l’activitat mediambiental. Es fa  a través de la convocatòria Projectes Singulars, de promoció de l’economia social i solidària, impulsat per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Treball i Economia Social.

 

L’impacte mediambiental del compost 

La perspectiva amb què s’aborda la setmana del compost connecta amb l’ODS, “Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus impactes”. L’ús d’aquest component té efectes positius en el medi ambient com la reducció de metà, l’eliminació de carboni de l’atmosfera reservant-lo en el sòl i fent-lo més fèrtil o l’estalvi de recursos i l’ús d’adobs químics, també fa el sòl més resilient respecte als efectes del canvi climàtic, com la sequera, entre d’altres. 

 

El compostatge a Catalunya. 

A Catalunya hi ha prop de 77 plantes de compostatge que gestionen més d’1.200.000 tones l’any, una part important del bioresidu generat al país. Això engloba residus de la indústria alimentària, dejeccions ramaderes, fangs de depuradora, FORM (fracció orgànica de recollida municipal) i restes vegetals.  En les plantes de compostatge es generen més de 300.000 tones de compost anuals que s’utilitzen en la producció de productes fertilitzants i substrats.

 VEURE TOTES LES NOVETATS