«

»

Contractes d’inserció, itineraris per a la reinserció sòcio-laboral: continuem creixent

Les persones contractades a Formació i Treball són persones amb factors de vulnerabilitat que dediquen la seva tasca a desenvolupar les activitats productives de l’empresa d’inserció.

L’objectiu de la seva contractació, és a dir, del seu itinerari laboral, és que sigui el pas previ a la incorporació al mercat de treball ordinari. Durant el transcurs del seu contracte, cada persona és tutoritzat per un/a tècnic/a d’inserció i rep el suport permanent d’un/a tècnic/a d’acompanyament a la producció (la figura de l’encarregat/a).

Per assolir l’objectiu principal del programa, durant tot l’any, l’itinerari desenvolupa una àmplia oferta d’activitats formatives estructurada en mòduls temàtics, de seguiment i avaluació de la persona, així com accions d’intermediació laboral amb una tutorització permanent. La finalitat d’aquest ventall de formacions és que la persona participant augmenti competències laborals, bàsiques i transversals; en definitiva, que estigui millor preparada per aconseguir la seva reinserció sociolaboral.

Cal destacar que aquest conjunt d’accions s’emmarquen en el si del Programa d’accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió social (Línies 1 i 2), ORDEN TSF/269/2016, de l’11 d’octubre, gràcies a Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i al Fons Social Europeu de la Unió Europea:

Aquest suport permet la participació en el Programa d’un/a tècnic/a d’acompanyament a la inserció i d’un/a tècnic/a d’acompanyament a la producció per part d’una empresa d’inserció, així com les Ajudes a les empreses d’inserció per a la contractació de persones en situació o risc d’exclusió social.

En darrer any, Formació i Treball Empresa d’Inserció va contractar a 168 persones mitjançant aquests contractes d’inserció. Desitgem que aquest 2017 ens permeti mantenir i fins i tot incrementar aquesta xifra.

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/contractes-insercio/

Leave a Reply

El teu email mai es publicarà.