Formació i Treball

La Fundació Formació i Treball (FIT) fundada el 1992 i promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona, té com principal objectiu la formació i inserció laboral de persones amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat laboral ordinari. Al servei d’aquest objetiu s’emmarca tant l’oferta de formació ocupacional com de treball en la mateixa Fundació.

El segon objectiu de la Fundació és un projecte que gestiona l’aprovisionament de roba, mobles i equipament de la llar per famílies amb pocs recursos derivades de diferents serveis socials (Càritas, Ajuntaments, parròquies, altres entitats).

Per assolir la seva missió, la Fundació Formació i Treball participa en les següents societats mercantils vinculades:

  • Formació i Treball Empresa d’Inserció, S.L.U. (FITEI): Diferents activitats econòmiques d’inserció laboral
  • Roba Amiga Empresa d’Inserció, S.L. (RAEI): activitats econòmiques d’inserció laboral en l’àmbit de la recuperació de la roba usada
  • Institut de Formació per a la Inserció Laboral, S.L.U. (IFIL): programes de formació professional per a l’ocupació

Formació i Treball, seu St. Adrià de Besòs

Enllaç permanent a aquest article: http://www.formacioitreball.org/fundacio/